SOILVEG - Verbeteren van het bodembehoud en het gebruik van hulpbronnen in biologische groenteteeltsystemen door introductie en beheer van ANG’s (voor de agro-ecologie nuttige gewassen of agro-ecological service crops (ASC’s))