Optimale aanwending van biologische mest van kippen en herkauwers voor een gezond biologisch gewas