Aanpak van herinplantproblemen bij een nieuwe aanplant binnen de biologische fruitteelt