In het voorjaar organiseert Landwijzer verschillende info-avonden in Vlaanderen en Brussel. Je maakt er kennis met het leertraject biologische en biodynamische landbouw, de leertrajectbegeleider, mogelijke toekomstige medecursisten en er is ruim de tijd om antwoord te krijgen op vragen. 

Op donderdag, 1 juni 2023 organiseert LLAEBIO i.s.m. CCBT een netwerkmoment onderzoek voor geïnteresseerden in onderzoek agro-ecologie en biologische landbouw. Op dit moment wil LLAEBIO informeren over kansen voor onderzoek agro-ecologie en biologische landbouw zowel binnen Vlaanderen als Europa, mogelijkheid bieden om te netwerken en geïnteresseerden samenbrengen rond onderzoeksthema’s uit de sector.

Op donderdag 1 juni gaat de volgende bijeenkomst van het Biobedrijfsnetwerk Geitenhouderij door, op de Bormtehoeve in Lokeren.

Op 1 juni aanstaande organiseren AIKC Rusthoeve, Delphy, FME en ZLTO samen een interactieve demodag in Colijnsplaat (Zeeland) over mechanische onkruidbeheersing en robotisering in de akkerbouw. Deelname voor bezoekers is kosteloos. U kunt zich aanmelden via de link in de bijlage of onderaan deze mail.  
 

Ben je geïnteresseerd in biologische aardbeiproeven, of wil je meer weten omtrent de lopende rassenproeven in kleinfruit? Vraag je je af wat het nut is van miscanthus in een frambozenteelt? Kom dan zeker naar het proefveldbezoek in Proefcentrum Pamel op 6 juni 2023.

Ontdek wat CRA-W doet aan onderzoek voor biolandbouw (boomkwekerij, tuinbouw, graanteelt) tijdens een bezoek aan hun proefvelden.

Op moderne rundveebedrijven vinden zwaluwen minder geschikte nestplaatsen in of aan de stallen. Bovendien worden ze vaak geweerd samen met andere vogels, zoals duiven en spreeuwen. Toch kan ook op een modern erf een populatie zwaluwen een plaats krijgen en zo bijdragen aan de vliegenbestrijding en de biodiversiteit.

Het Inagro – proefplatform biologische wintergranen en mengteelten ligt dit jaar aan op het bedrijf van Johan en Isabel Boussemare-Delanote in Lo-Reninge (Pollinkhove). Inagro nodigt jullie graag uit voor een avondwandeling doorheen het proefplatform. Zowel veehouders als akkerbouwers met interesse in deze teelten zijn meer dan welkom!