Op 23 september 2024, EU Organic Day, organiseert BioForum het seminarie 'Bio kan de wereld redden'. Dit seminarie zal plaatsvinden in Mundo Madou in Brussel.

Hoe kan agroforestry of boslandbouw inspelen op de grote uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden? Wat weten we over koolstofopslag, biodiversiteit, microklimaat, opbrengsten en andere effecten van agroforestry? Op welke manier brengen bomen op het veld meerwaarde, plezier en voldoening? Hoe biedt het Consortium Agroforestry Vlaanderen ondersteuning en faciliteert ze kennisuitwisseling? Wat zijn de volgende stappen en wie zal die nemen? Waar willen we staan binnen een goeie 10 jaar?