/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Boer Bricoleur!

Biologische landbouw kent vaak een eigen en een specifieke mechanisatie. Dit geldt niet alleen voor mechanische onkruidbestrijding. Ook op kleine tuinbouwbedrijven zijn aangepaste en betaalbare machines vaak een uitdaging. Het zelf bouwen en zelf aanpassen van machines is voor veel bedrijven een betaalbare aanpak met een resultaat volledig op maat van het bedrijf. Het Interreg-microproject ‘Boer en bricoleur: voor meer autonomie en machines op maat!’ wil boeren hiertoe opleiden en is geïnspireerd op de werking van het Franse netwerk l'Atelier Paysan

L'agriculture biologique a souvent besoin d’une mécanisation spécifique. Cela ne s'applique pas uniquement au contrôle mécanique des adventices. Aussi pour les maraîchers de petite et moyenne taille, trouver des machines adaptées et abordables est un défi. Autoconstruire et adapter ses outils permet d’en diminuer les coûts, de mieux les comprendre et d’en affiner l’usage. Le microprojet Interreg  'Agriculteur et bricoleur: pour plus d’autonomie et des machines appropriées!' souhaite former des agriculteurs de la région frontalière Belgique-France et s'inspire du fonctionnement de la coopérative française L’Atelier Paysan, la plateforme paysanne des technologies appropriées.

Acties - Actions

Dit project wil allereerst nagaan wat de specifieke grensoverschrijdende noden zijn, om vervolgens grensoverschrijdende opleidingen te organiseren, zowel voor de autoconstructie van nieuwe tuinbouwmachines als voor het zelf aanpassen van bestaande machines. Dit beperkt niet alleen de kosten maar helpt ook om de machines nadien beter te begrijpen en te verfijnen. Dankzij dit project kan er kennisuitwisseling plaatsvinden over de grens en kunnen landbouwbedrijven veel tijd en efficiëntie winnen. 

Ce projet vise d'abord à identifier les besoins spécifiques des producteurs dans la région transfrontalière afin d'organiser des formations adéquates, pour autoconstruire de nouvelles machines et adapter les existantes au plus près de leurs besoins. Ca peut diminuer leurs coûts, mais aussi permet de mieux les comprendre et de se les approprier, d'en affiner l'usage. Ce projet permettra l'échange transfrontalier de connaissances et vise à permettre aux producteurs de gagner en efficacité.

 • Cursus lassen/Formation à la soudure
  In de periode januari - februari 2019 gaan 2 cursussen lassen voor beginners door. Deze cursussen zijn beide volzet. Meer info op http://www.ccbt.be/?q=lassen
  De janvier à février 2019, 2 formations à la soudure pour débutants auront lieu. Ces cours sont complets. Plus d'infos sur http://ccbt.be/soudure

 • Opleiding metaalbewerking/Formation au travail du métal
  Tijdens de laatste week van februari (25/2/19 - 1/3/19) organiseren we de vijfdaagse ‘leer en doe’ opleiding metaalbewerking waarbij we een aantal wiedbedden (chtit-bines) gaan bouwen. Klik hier voor meer info.
  La dernière semaine de février (25/2/19 - 1/3/19), nous organisons une formation au travail du metal, dans le cadre duquel nous allons construire un certain nombre de chtit-bines. Cliquez ici pour plus d'informations.

 • Download hier de Handleiding voor de werkplaats! 

Contact
Carmen Landuyt - CCBT
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL +32 (0)9 331 60 85

Avec le soutien du Fonds européen de dévelopement régional - Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Image

Image