Vlaams BioKennisNetwerk

Het Vlaams BioKennisNetwerk bestaat uit Biobedrijfsnetwerken, CCBT en Living lab Agro-ecologie en Biologische Landbouw (LAEBIO), en de stakeholders van deze drie netwerken. Het doel is onderzoek en kennisuitwisseling voor de biologische sector in Vlaanderen te versterken en activiteiten af te stemmen met elkaar om zo te komen tot een efficiënt kennisbeleid voor de biologische sector in Vlaanderen.

Logo Vlaams Biokennisnetwerk

Het Vlaams BioKennisNetwerk streeft naar:

  • een draagvlak voor onderzoek biologische landbouw en voeding in Vlaanderen
  • een breed gedragen aansturing van het onderzoek voor de biologische landbouw en voeding
  • het zo optimaal inzetten onderzoeksmiddelen voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding
  • het ontsluiting en doorstroming van onderzoeksinformatie en –resultaten naar eindgebruikers.

Centraal staat vraaggestuurd, systeemgericht onderzoek en co-creatie van kennis: onderzoek op basis van noden vanuit de sector, aandacht voor het productiesysteem, uitwisseling van ervaring en kennis tussen actoren, en kennis op maat van de landbouwer.

Vanuit deze visie stelden de partners samen de ‘Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen: Onderzoeksstrategie 2018-2022’ op.
In deze presentatie maken we je wegwijs in de werking van Vlaams BioKennisNetwerk.

 

Heb je vragen over onderzoek voor de biologische landbouw en voeding? Heb je een idee voor onderzoek of worstel je met een probleem op je bedrijf?  Wil je een project uitschrijven of ben je op zoek naar partners? Aarzel dan niet en contacteer een van onze netwerken:

- Als bioboer of adviseur contacteer je Biobedrijfsnetwerken voor uitwisseling van kennis en/of abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief Biopraktijk van het CCBT.

- Ben je actief in onderzoek? Maak verbinding met de biosector en neem contact op met Biobedrijfsnetwerken, LLAEBIO of CCBT en abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrieven Biopraktijk en/of ontvang tweemaandelijks een overzicht van lopende projectoproepen door een mailtje te sturen naar llaebio@ilvo.vlaanderen.be.

- Ben je actief in onderwijs? Het Agentschap Landbouw & Zeevisserij trekt een werkgroep 'Bio in Onderwijs'. Neem contact op met Els Bonte.

- Ben je student, geïnteresseerd in de biologische landbouw en nog op zoek naar een onderwerp voor je thesis? Laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar CCBT of LLAEBIO en wij helpen je graag mee met het vinden van een voor jou geschikt onderwerp. 

 

Aanspreekpunten van het Vlaams BioKennisNetwerk zijn:

 

Het Vlaams BioKennisNetwerk is ingebed in het 'Strategisch Plan Bio' van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

logo agentschap landbouw zeevisserij

Hoofdinhoud