Studiedag: Groene bodem voor een gezond bio agro-ecosysteem!

Een goede bodemvruchtbaarheid is essentieel voor een gezonde plantengroei. Of is het net andersom? Of gewoon beide? En hoe borgen we dat er geen ‘lek’ ontstaat met negatieve impact op het bredere agro-ecosysteem?

Op deze tweede winterbijeenkomst ‘bemesting en bodemvruchtbaarheid’ op 19 februari zoeken we dit uit en kijken we hoe we dit in de praktijk vorm kunnen geven. Het programma oogt druk, maar we voorzien bij elk onderdeel ruimte voor interactie.

Winterbijeenkomst: bemesting en bodemvruchtbaarheid in bio 

Een groene bodem voor een gezond biologisch agro-ecosysteem 

Maandag 19 februari 10u00 – 18u00 

ILVO, Caritasstraat 39 in Melle

Gratis inschrijven via deze link

Programma  

10u00    Ontvangst met koffie 

10u30    Inleiding en welkom door biotelers Michiel Vanpoucke en Jen Nold  

In de voormiddag stellen we de plant als sturend organisme van bodemprocessen centraal: 

10u45    Fotosynthese: De groene motor ontleed – functies en noodzaak van plantengroei voor het behoud van een gezonde bodem door Koen Willekens – ILVO 

11u30    Groen doorheen het seizoen in groenteteelt en akkerbouw door Lieven Delanote – Inagro  

12u15    Belang en beheer van grasklaverkruiden in een biologische vruchtwisseling door Pieter Van Rumst – Obs’Herbe  

13u00    Middagpauze – broodjesmaaltijd 

In de namiddag verleggen we de focus naar nutriënten en waterkwaliteit: 

13u45   Terug naar de bron. Waarom is een goede waterkwaliteit belangrijk voor ons agro-ecosysteem door Ineke Maes - Bond Beter Leefmilieu 

14u15    Hoe scoort bio inzake waterkwaliteit door Lieven Delanote – Inagro  

14u30    Wat leren we uit recent proefveldonderzoek? 

  • Welke basis voor bemesten met stalmest door Jasper Vanbesien – Inagro 
  • Is een groen pad het juiste voor de aardbeiteelt? door Sam Neefs – Proefcentrum Pamel    

15u15    Pauze 

15u35    Hoe kunnen we de stikstofbeschikbaarheid correct inschatten in relatie tot opgebouwde bodemvruchtbaarheid? door Koen Willekens - ILVO 

16u15    Collectieve en interactieve reflectie onder leiding van Carmen Landuyt - CCBT 

17u00    Conclusies en uitdagingen door biotelers Michiel Vanpoucke en Jen Nold 

17u15    Napraten met een hapje en een drankje 

Doelpubliek  

Deze winterbijeenkomst is sectorbreed en richt zich expliciet tot biologische boeren, boeren in omschakeling naar bio en personen met een directe affiniteit met de sector.   

Inschrijven  

Voor een goede organisatie vragen wij om voor woensdag 14 februari in te schrijven via volgende link.

 

Onderzoek uitgevoerd in het kader van het Demoproject ‘Biobemestingspraktijk borgt goede waterkwaliteit’. Dit demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 

logo

Logo's

logo       logo      logo

Locatie

ILVO, Zaal Kouter te Burgemeester van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke 

Organisator
Inagro, ILVO, Proefcentrum Pamel, PCG, CCBT, Bioforum