Studiedag: ammoniakreductie in stallen voor biologische varkens

Deze studiedag is bedoeld voor biologische varkenshouders en voor onderzoekers die met het thema bezig zijn.

Heb je interesse om deel te nemen, informeer dan bij Paul Verbeke - 0497 42 93 68.