Vergelijking van verschillende types van bemesting in een biologische fruitaanplanting van Conference