Demodag agro-ecologisch proefplatform Hansbeke

Sinds 2020 werken PHAE, ILVO en RHEA aan het eerste agro-ecologische proefplatform in Vlaanderen. Op de 50 ha landbouwgrond testen adviseurs en onderzoekers nieuwe landbouwpraktijken in een financieel rendabel bedrijf.

Eén maal per jaar tonen we de geteste praktijken en de wetenschappelijke resultaten aan het brede publiek. Elk jaar zijn er een 150-tal landbouwers, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers aanwezig  om te proeven van gezonde en eerlijke landbouwmethodes. Zal jij er ook zijn? Save the date alvast!

Wat kan je ontdekken?

mengteelten, strokenteelt, vermeerdering van oude graansoorten, niet-kerende bodembewerking, baktarwe en rogge, luzerne en kruidenrijk grasland, nieuwe teelten: kikkererwten, veldbonen en boekweit, financiële resultaten, samenwerking met verwerkers, biologische landbouw