Demodag Agro-ecologisch proefplatform

Voor het 5de jaar op rij organiseren ILVO en het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke de jaarlijkse demodag. Je bent welkom op 4 juli op het landbouwbedrijf van de familie de Bousies in Hansbeke (Deinze) om er veldproeven te bezoeken, onderzoeksresultaten in primeur te beluisteren en demo’s te bezichtigen. Hoe wordt mechanische onkruidbestrijding er toegepast? Welke gewassen kan je combineren, met welke opbrengst als resultaat? Hoe is het intussen gesteld met de bodemkwaliteit op het bedrijf? Welke lessen trekken de onderzoekers daaruit?

Deze demodag agro-ecologie is bedoeld voor landbouwers en akkerbouwers, onderzoekers, agrarische adviseurs en beleidsmakers.

Het wordt een boeiende en afwisselende dag met speed-interviews, infosessies en -markt, demo's en talrijke veldproeven:

  • demo’s: mechanische onkruidbestrijding, mechanische graslandvernietiging, doorzaai van klaver en groenbedekker in graan
  • veldproeven: mengteelt maïs-klimboon, strokenteelt peulvuchten-granen, de methode 'Bonfils fukuoka' in bakgraan
  • infosessies over technieken en wetgeving boerderijcompostering, bodemgezondheid herkennen, bodembiodiversiteit en bemesting in agro-ecologie, kansen voor lokale graanteelt en graanketens, logistieke samenwerkingen, verdienmodellen en marketing

Het volledige programma vind je hier.

Gratis inschrijven via deze link.
Je kan inschrijven voor een halve of een hele dag. Om alle sessies, demo’s en veldproeven te bezoeken, heb je een hele dag nodig.

Locatie: Melkerijstraat 24, Hansbeke (Deinze)

Een organisatie van Felix de Bousies en ILVO, in samenwerking met Flanders' FOOD, INBO, B3W, Broodnodig - Bakkerij Van Eeckhout, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Stefaan Muijtjens en Alain Peeters.

Meer info?
Website: Proefplatform agro-ecologie Hansbeke
Dylan Feyaerts (ILVO): dylan.feyaerts@ilvo.vlaanderen.be, +32 9 2722395

Agro-ecologie en bodemkwaliteit uitgespit in deze korte video met ILVO-onderzoeker Koen Willekens