Webinar Nieuwe gentechnieken: wat staat er op het spel voor de biosector?

Eind januari stemde het Europese Parlement voor een deregulering van de nieuwste gentechnieken, en in april bevestigde het Parlement haar standpunt daarin nogmaals. Voor de bio sector is dat geen goed nieuws. De raad van Landbouwministers moet zich nog verder buigen over dit dossier. Het is onduidelijk wanneer zij hierover een standpunt innemen, maar BioForum hoopt alvast dat ze daarbij de brede maatschappelijke bezorgdheden serieus nemen en het wetsvoorstel zoals het vandaag voorligt niet aannemen.  

Wil je meer weten over het Europese wetsvoorstel over de nieuwe GGO’s en wat er juist op het spel staat voor de biosector?
Log dan in op 30 mei op het webinar over de nieuwe GGO’s.

Verschillende experten laten hun licht schijnen over het wetsvoorstel, en lichten toe waarom dit problematisch is voor de biosector. Er wordt veel ruimte voor vragen en discussie voorzien. 

Programma:

  • Toelichting van het wetsvoorstel over de NGT’s en het standpunt van de Europese biosector - Helene Schmutzler, Policy Coordinator on GMOs and Animal Welfare IFOAM (in het Engels)
  • Nieuwe gentechnieken en biologische landbouw: een wetenschappelijke analyse - Wouter Vanhove, landbouwingenieur
  • Patenten op natuurlijke eigenschappen: hoe krijgen we ons zaad terug? - Grietje Raaphorst, Nordic Maize breeding, biologisch maiszaadproducent

Inschrijven kan via deze link
Je krijgt enkele dagen op voorhand de link voor dit webinar doorgestuurd. 

 

Meer info?
sara.vandyck@bioforum.be