Webinar 'Naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit'

De akkerbouw sector wil laten zien dat ze wil werken aan de versterking van biodiversiteit. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met strokenteelt. Helaas is strokenteelt in (gangbare) akkerbouw nog niet helemaal rijp voor de praktijk. In de teelt en bij het vermarkten van de producten liggen nog grote uitdagingen. Het is nog een te grote stap. Vandaar wordt in het project ‘Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland’ op zoek gegaan naar andere laagdrempeliger maatregelen om de biodiversiteit ook in de akkerbouw te verhogen.

Met Proefboerderij Rusthoeve is in het voorjaar van 2023 een start gemaakt met het testen van diverse maatregelen in de praktijk.

Delphy organiseert op dinsdag 21 november een webinar over dit thema, waar ze jullie willen meenemen in de wereld van gewasdiversiteit. Wat houdt dit precies in en hoe kunt u dit toepassen in de praktijk?  

Met onder andere:

  • Gewasdiversiteit, wat houdt het in? - David de Wit, Wageningen Universiteit (WUR)
  • Maatregelen in de praktijk – Anneleen Riemens, Kenniscentrum Rusthoeve en Dominique Cammaert, Delphy
  • Monitoring biodiversiteit – Suzanne van de Straat, Stichting Het Zeeuwse Landschap

Aanmelden kan via:
https://uikc.webinargeek.com/webinar-gewasdiversiteit

Meer info?
zie uitnodiging
akkerbouw.zw@delphy.nl