Vijfde trefdag biologische landbouw: perspectief op toekomst

De landbouw is vandaag erg zoekend. Nieuwe bewegingen als agro-ecologisch, regeneratief, circulair, carbon farming en andere proberen aansluiting te vinden bij de huidige maatschappelijke tendensen en beleidskeuzes. De koopkrachtcrisis stelde anderzijds biologische landbouw op de proef. Pijlen wijzen richting biologisch, maar het zicht is versperd. 

Met de vijfde trefdag biologische landbouw wil Inagro landbouwers en actoren in het Vlaamse ‘agro-voedingscomplex’ inspireren in hun zoektocht naar een toekomst voor hun bedrijf. 

Wanneer? Vrijdag 8 maart 2024 om 13 u
Waar? Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
Deelname is gratis. Gelieve in te schrijven via deze link

Programma

13.00 u: Ontvangst

13.30 u: Agro-ecologische en biologische landbouw in perspectief  

  • Verwelkoming - Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw en Visserij
  • Vanuit de huidige impasse in de landbouw naar een nieuw agro-voedselsysteem - Prof. Joost Dessein, vakgroep landbouweconomie en centrum voor duurzame ontwikkeling, UGent
  • Agro-ecologische landbouw vindt sluitstuk bij biologische landbouw - Lieve Vercauteren, directeur Bioforum vzw
  • Farm for Good!: een Waalse coöperatie van akkerbouwers voor bio-regeneratieve landbouw met afzet in lokale ketens in een solidaire economie - Donatienne van Houtryve, filière manager Farm for Good!

15.00 u: Pauze

15.30 u: Is er een consument voor biologisch?

  • Trends in de Vlaamse biologische markt - Paul Verbeke, ketenmanager biologische landbouw Bioforum
  • Nederlandse consument is te verleiden voor biologisch - Henk Offringa, beleidsmedewerker Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Panelgesprek: ‘Hoe vatten we in Vlaanderen de biologische koe bij de horens?’ - met experten uit retail, biosector en Vlaamse overheid onder leiding van Lieven Louwagie, provincie West-Vlaanderen

17.00 u: Netwerkreceptie

 

Meer info?
lieven.delanote@inagro.be
051 27 32 00

 

logo's trefdag