Systeemoefening LLAEBIO: Samenwerking in de keten

Het Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw start met het jaarthema op 2 mei (enkel namiddag). Er wordt dan een stand van zaken van het onderzoek naar samenwerking in een agro-ecologische keten gedeeld en een systeemanalyse van dit onderwerp gemaakt. Op basis hiervan kunnen de knelpunten en kennishiaten geïdentificeerd worden.

Meer info op de website van het LLAEBIO

Voor praktische info en deelname: neem contact op met llaebio@ilvo.vlaanderen.be