Systeemoefening LLAEBIO

Het Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw start met het jaarthema op 2 mei (enkel namiddag). Er wordt dan een stand van zaken van het onderzoek naar samenwerking in een agro-ecologische keten gedeeld en een systeemanalyse van dit onderwerp gemaakt. Op basis hiervan kunnen de knelpunten en kennishiaten geïdentificeerd worden.

Meer info op de website van het LLAEBIO