Studiemiddag: Zwaluwen op het erf, natuurlijke insectenbestrijding

Op moderne rundveebedrijven vinden zwaluwen minder geschikte nestplaatsen in of aan de stallen. Bovendien worden ze vaak geweerd samen met andere vogels, zoals duiven en spreeuwen. Toch kan ook op een modern erf een populatie zwaluwen een plaats krijgen en zo bijdragen aan de vliegenbestrijding en de biodiversiteit. Bovendien voorzien veel gemeentes een subsidie voor bewoonde zwaluwnesten. Op deze studiemiddag wordt ingezoomd op het leven van de verschillende zwaluwen en hoe ze een meerwaarde kunnen vormen op een modern rundveebedrijf. Daarnaast wordt uitvoerig besproken waar en hoe nestlocaties kunnen ingericht worden en welke praktische maatregelen je kan treffen om het potentieel van de populatie maximaal te benutten.

Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig via deze link.

Programma

13u30     Ontvangst

13u45     Zwaluwen: kennismaking met de luchtacrobaten van het erf (Audrey Jansseune, RLSD)

  • Soorten zwaluwen in Vlaanderen
  • Zwaluwen op het erf in de praktijk
  • Subsidies en steunmaatregelen

14u30     Zwaluwen op het ILVO erf (Matthieu Frijlink, ILVO)

  • Zwaluwen op een modern melkveebedrijf: voor- en nadelen
  • Praktijkvoorbeeld ILVO: maatregelen en resultaten

15u00     Rondgang op het ILVO-erf

Locatie
ILVO Dier, Scheldeweg 68, 9090 Melle

 

Meer info via de website van rundveeloket of info@rundveeloket.be