Opvolging coccidioseproject: impact van de groeivoorsprong van geitenlammeren op de latere productie