Optimalisatie energieteelten voor een evenwichtig herkauwer rantsoen