Ontwikkeling van een geïntegreerd systeem voor mechanische onkruidbestrijding bij vollegrondsgroenten.