Mengteelten als eiwitbron, welke variabelen bepalen het aandeel vlinderbloemigen?