Literatuurstudie: mogelijkheden tot alternatieve bestrijding van infecties door E. coli en E. rhusiopathiae (vlekziekte) binnen