PIBO Campus vzw is het onderzoekscentrum dat verbonden is aan het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs in Tongeren. Binnen het proefveldonderzoek is er een afdeling biologische akkerbouw.

Er zijn een aantal percelen beschikbaar waar een teeltrotatie is opgezet, met onderstaande teelten, voor biologische productie. De teelttechniek van deze specifieke teeltmethode wordt verder op punt gesteld. Ook hier worden jaarlijks tijdens het groeiseizoen rondgangen georganiseerd. De resultaten en verdere ervaringen worden voorgesteld in een avond vergadering.

  • Triticale
  • Korrelma├»s
  • Veldbonen
  • Gras-Klaver
  • Aardappelen

 

Contact

Martine Peumans
Sint-Truidersteenweg 323
3700 Tongeren
Tel. 012/39.80.55
duurzamelandbouw@pibo.be

website