Naar een optimale bodemkwaliteit in de groenteteelt

Op woensdag 22 november 2023 om 14:00 organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over de bodemkwaliteit in de groenteteelt. Dit uitwisselingsmoment is vooral gericht op gangbare landbouwers, maar gaat door op bioboerderij De Zonnekouter, dus kan ook interessant zijn voor bio telers. An Verboven zal toelichten hoe ze reeds jaren werken aan de bodemkwaliteit op hun bedrijf, de voordelen die ze hiervan ondervinden en de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

Je komt de antwoorden te weten op de volgende vragen:

  • Welke principes van circulaire landbouw worden toegepast op De Zonnekouter?
  • Boerderijcompostering: hoe pakken ze het aan?
  • Waarom bemesten ze minder dan het advies?
  • Welk groenbedekker past het beste in de teeltrotatie op een gemengd bedrijf?
  • Hoe dragen de machines voor niet kerende bodembewerking bij aan een betere bodem?

We raden aan laarzen mee te nemen naar het bezoek.

In een thematisch uitwisselingsmoment vinden we interactie belangrijk, daarom voorzien we ook ruimte voor  discussie en vraagstelling. Zo krijg je een goed beeld over de mogelijkheden op jouw eigen bedrijf. Stuur ons dus gerust een aantal vragen op voorhand door of stel jouw vraag op de dag zelf.

Inschrijven kan tot één dag vóór het thematisch uitwisselingsmoment en doe je op volgende manier:

  • Surf naar de evenementenpagina van dit thematisch uitwisselingsmoment op de site van B3W.
  • Klik op de gele inschrijvingsknop.
  • Je kan je inschrijven als gast of met een eigen B3W-account zodat je aan alle informatie op ons platform kan. Vul in beide gevallen de noodzakelijke gegevens in, en controleer je mailbox voor de bevestigingsmail. Maak je een nieuw account aan, vergeet dan niet naar de evenementenpagina terug te keren en nogmaals op de inschijfknop te klikken. Anders is je inschrijving voor dit evenement niet afgerond.

Meer info?
lore.lauwers@b3w.vlaanderen.be 

 

B3W

Dertien Vlaamse praktijk- en onderzoekscentra zetten hun schouders onder de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W). Samen beheren ze het kennisnetwerk en vertalen ze die kennis naar direct toepasbare richtlijnen en handvaten voor land- en tuinbouwers in functie van een oordeelkundige bemesting en een geïntegreerd bodembeheer. ze vinden het daarin belangrijk om ook de land- en tuinbouwers te betrekken en hun ervaring en kennis op te nemen, alsook om hun creativiteit te stimuleren.

Meer weten of na een activiteit nog eens rustig alle informatie bekijken? 

Locatie

Vossenholstraat 9, 9870 Machelen-aan-de-Leie