LLAEBIO draait door

Je bent van harte welkom tijdens het volgende 'LLAEBIO draait door'-moment op dinsdagvoormiddag 5 december van 10 tot 12u! 
Je kan je tot 1 december inschrijven voor deze online meeting op deze inschrijvingspagina

Programma

  • Tom Van Nieuwenhove (Inagro) - Digitalisatie in agro-ecologie

Om de landbouw verder te verduurzamen werkt Inagro aan een nieuw project: PATH2DEA. Het doel van het project is meer digitalisering in agro-ecologische landbouw mogelijk maken. Het project wil een robuuste kennisbasis opleveren in de vorm van een open source archief van digitale tools, apps en technologieën die agro-ecologische landbouw kunnen ondersteunen. Naast deze databank zal ook een goed afgestemde onderzoeks- en innovatiestrategie voor digitalisatie in agro-ecologie worden uitgewerkt. 

  • Laurence Claerhout (Linked.farm) - Webshops voor lokale producenten

Enkele jaren geleden begon Laurence met het delen van het verhaal van gelukkige boeren en getalenteerde producenten via een leuke en makkelijke website. Hun lekkerste boerenproducten werden aan schappelijke prijzen aangeboden op die website

Na dit systeem uit te rollen voor particulieren in Asse besloten ze hun ervaring ter beschikking te stellen van andere mensen. In Gent gingen ze aan de slag om B2B verkopen te organiseren onder de naam VANIER (vanier.gent). De verbeterde software en logistieke ervaring zorgden ervoor dat ze met de steun van stad Gent, snel aan de slag konden gaan. Dit project wekte dan weer interesse op in Leuven en Brussel en zo begonnen de lokale netwerken echt aan elkaar te linken.

  • Dylan Feyaerts - Update van het Living Lab AE & BIO

In januari selecteerden we met geïnteresseerden in het living lab AE & BIO  een jaarthema, namelijk 'samenwerking in kortere ketens'. Rond dit thema worden in 2023 verschillende activiteiten  georganiseerd, en er zitten er nog verschillende in de pijplijn. Dylan blikt met jou vooruit op bezoeken aan Waalse initiatieven rond ketensamenwerking in januari 2024. Hij vertelt je wat we zullen bezoeken, hoe ze ketensamenwerking kunnen bevorderen en hoe het beleid de initiatieven ondersteunt en voor wie deze uitstap relevant kan zijn.

Het concept

Op ‘LLAEBIO draait door’-momenten ontmoeten personen die werken rond agro-ecologie of biologische landbouw elkaar om de drie à vier maanden. Je kan er landbouwers, overheidsmedewerkers, onderzoekers, industriële en logistieke spelers, enz... verwachten.

Ook ditmaal worden tijdens het event twee sprekers aan het woord gelaten over de resultaten van afgeronde projecten naar duurzame landbouwpraktijken om elkaar hiermee te inspireren. Daarnaast kan iedereen een oproep lanceren om samen te werken rond agro-ecologie of biologische landbouw, en wordt samen op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen. Het is de bedoeling op die manier de verduurzaming in de sector samen vooruit te helpen.

Tot slot geeft het Living Lab voor Agro-ecologie en Biologische Landbouw een update van hun activiteiten en delen ze het overzicht van de projectoproepen en andere mogelijke financieringsbronnen voor projecten rond agro-ecologie en biologische landbouw.

Je kan je tot 1 december inschrijven voor deze online meeting op de inschrijvingspagina.

Meer info?
llaebio@ilvo.vlaanderen.be