Excursie: Maak van samenwerking in de korte keten een succes!