Demonamiddag: mogelijkheden met combinatieteelten in de bio bloementeelt

Het brede assortiment aan gewassen in de biologische snijbloementeelt vraagt om de teeltoppervlakte zo optimaal mogelijk te benutten. Op het PCS onderzochten ze daarom de mogelijkheden om gewassen met verschillende bloei- en ontwikkelingsperiode met elkaar te combineren op dezelfde perceelslocatie. Men ging o.a. na welke invloeden er zijn op de productie en kwaliteit van de bloemen, maar ook op arbeid. Tijdens deze demonamiddag kan je het proefperceel bezoeken en volgt er een brainstorm over de opmaak van een teeltkalender biobloemen.

Alle praktische info is te vinden in de uitnodiging!

demo bloemen