Internationale bodemstudiedag

SAVE THE DATE

Op 5 december nodigt het Living Lab AE & BIO i.s.m. Wervel, Peter Vanhoof en de VUB enkele gerenommeerde, internationale toponderzoekers uit voor een studiedag over de methodes waarmee bodems optimaal hersteld kunnen worden en koolstof in bodems kan opgeslagen worden. Reeds bevestigde sprekers zoals Richard Teague, Kris Nichols en Anton Nigten zullen vooral dieper ingaan op het maximum potentieel van koolstofopslag in bodems, de methodes om bodemgezondheid te meten en de snelheid waarmee bodems hersteld kunnen worden. We sluiten af met enkele praktijkvoorbeelden van landbouwers, die samen met de bedrijfsadviseur toegelicht zullen worden. We sluiten af met een panelgesprek over de rol van onderzoek, het beleid en adviserende sector om de transitie richting gezonde bodems mogelijk te maken. Voertaal zal het Engels zijn en zowel online als fysieke deelname is mogelijk. Doelpubliek zijn onderzoekers, beleidsmakers en adviseurs die naar robuuste, toekomstgerichte landbouwsystemen streven.

Datum: ma, 05/12/2022 - 12:00
Organisator: Living Lab AE & BIO i.s.m. Wervel, VUB en Peter Vanhoof
Plaats: Herman Teirlinckgebouw, Brussel