Demodag Klimaatrobuust ruwvoeder

Tijdens de demodag 'Klimaatrobuust ruwvoeder' op 7 december worden verschillende projecten voorgesteld:

  1. In het kader van het CCBT project “Klimaatrobuuste Ruwvoerwinning’ loopt er een proef met zonnekroon als biologische ruwvoerteelt op gronden van het melkveebedrijf De Witte Liereman. De teelt werd twee jaar opgevolgd, waarvan één jaar intensief. We brengen de landbouwkundige aspecten in beeld en kijken naar het effect van het voedermiddel op de methaanuitstoot bij rundvee. Daarnaast worden de mogelijkheden van regenwormen binnen de klimaatadaptatie in beeld gebracht.
  2. In het kader van een win/win project landbouw en natuur ‘Sanaprorund’ van de Vlaamse Overheid loopt er ook een onderzoek op gronden van Natuurpunt die in gebruik zijn bij het bedrijf waar de landbouwkundige aspecten van grasklaverkruiden in beeld gebracht worden naast de ecologische consequenties ervan op gronden die recent in een uitmijnstrategie gebracht werden. We hebben hierbij voornamelijk aandacht voor de mineralenfluctuaties over het jaar heen alsook naar hun effecten op de methaanuitstoot bij rundvee.
  3. Binnen het Biomora-project in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap werden de kruiden, zonnekroon en kruiden in vitro op hun methaaneffecten in beeld gebracht en wellicht zal in de periode van de demodag een proef starten met biohennepschilfers in het kader van soja-en methaanmijdend voeren op biomelkveebedrijven binnen het Somebio-project als operationele groep met steun van de Vlaamse Overheid en Europa.

We willen iedereen uitnodigen om 10u in bezoekerscentrum De Liereman Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout. Hier wordt alle info toegelicht, we eten een hapje over de middag en daarna bezoeken we een nabijliggend veld om verder te rijden naar het biologisch melkveebedrijf de Witte Liereman in de Lagemierdseweg 21, 2360 Oud-Turnhout tegen 14u waar we het vee en de voedermiddelen zullen bekijken.

 

Graag vooraf inschrijven bij lander.t@wimgovaertsenco.be zodat voor ieder een broodje kan voorzien worden tijdens de middag.

Meer info?
lander.t@wimgovaertsenco.be