Biovelddag Inagro

De najaarseditie van de biovelddag van Inagro gaat door op donderdag 6 oktober en start om 16u00. We bespreken het voorbije groeiseizoen en maken een rondgang langs de veldproeven. Traditiegetrouw sluiten we de biovelddag af met een gezellig netwerkmoment in de loods van het proefbedrijf. In dit bericht een voorsmaakje van wat er zoal aan bod komt.

Bodembeheer en irrigatie
Een eerste belangrijk blok focust vooral op goed bodembeheer en irrigatie. We gaan in de diepte in op goede praktijken voor bodembeheer en bekijken enkele resultaten van proeven in de praktijk. Zo bekijken we de effecten van het gebruik van de ecoploeg ten opzichte van niet kerende grondbewerking als onze standaardpraktijk op het proefbedrijf. We voeren dit jaar proeven uit in bloemkool en in prei. Kan ondiep ploegen met de ecoploeg een compromis zijn om het organisch materiaal in de bodem nog beter te benutten?

Ecoploeg

Sinds 2016 werken we op het proefbedrijf met een vast rijpadensysteem in combinatie met niet kerende grondbewerking. Sindsdien zetten we deze techniek ook uit ten opzichte van een klassiek systeem zonder ploegen in zogeheten sporenproeven. Dit jaar beproefden we de twee technieken in een teelt van knolselder en op de biovelddag brengen we een overzicht van de voorbije proefjaren.
In de droge omstandigheden die we dit jaar meegemaakt hebben, neemt het belang van goede irrigatiepraktijken toe. We voeren proeven uit met druppelslangen in prei en in venkel en zoeken ook naar de minimale hoeveelheid irrigatie om tot een aanvaardbare opbrengst en kwaliteit van knolselder te komen.

Druppelslangen
Door druppelslangen ondergronds aan te brengen, wordt het water rechtstreeks bij de wortels afgeleverd

Rassenkeuze en gewasbescherming
In een tweede blok bekijken we de rassenproeven die we dit jaar opvolgen op het proefbedrijf. De rassenproeven naderen hun oogsttijdstip (of zijn net geoogst), dus dit is het ideale moment om de rassen van prei, knolselder, witte kool en aardappel te bekijken.
Voor biologische gewasbescherming beproeven we verschillende strategieën om bladluizen in spruitkool te beheersen, kijken we hoe we trips en ziekten in prei onder controle kunnen houden en beproeven we het gebruik van lookolie om de wortelvlieg te weren uit de wortelteelt.

lookolie
De lookolie wordt aan de rand van het perceel in capsules geplaatst.

Allen welkom op 6 oktober!
Dit alles en meer komt aan bod op de biovelddag die we organiseren op 6 oktober. We starten om 16u en voorzien het einde omstreeks 21u. Inschrijven is niet nodig en iedereen is welkom. Tot dan?

Meer info? 
Joran Barbry, joran.barbry@inagro.be, 051 27 32 27