Het Proefcentrum voor de Groenteteelt in Kruishoutem, Oost-Vlaanderen, doet onderzoek naar biologische beschutte teelten en kuidenteelten. Uit de proeven wordt voornamelijk praktische kennis verworven zoals optimale rassenkeuze en klimaatsinstelling. Naast deze praktijkkennis heeft de sector ook nood aan meer fundamentele inzichten m.b.t. de interacties plant-bodem(leven)-plantenvoeding en plantbelagers (ziekten, plagen en onkruiden). Een deel van die kennis kan mogelijks door het proefcentrum ontwikkeld worden.

 

Image

 

Contact:
An Van de Walle
Karreweg 6
9770 Kruishoutem

TEL +32 (0)9 381 86 82
An.vandewalle@pcgroenteteelt.be
http://www.pcgroenteteelt.be/