/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Is de zomerframboos Glen Mor iets voor de bioteelt?

Sam Neefs (Proefcentrum Pamel)

Afgelopen jaar werd door James Hutton Limited een nieuw ras zomerframboos op de markt gebracht, namelijk het ras Glen Mor. James Hutton Limited is een instituut gelegen in Schotland en houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen en selecteren van moleculaire merkers voor interessante genen die kunnen leiden tot betere planteigenschappen.  Zo kan Glen Mor potentieel een interessant ras zijn voor de bioteelt omdat het de genetische merker Rub118b bezit, die het ras resistent zou maken voor Phytophthora megaspermae en Phytophthora eretroseptica. Naast de eigenschap om een goede weerstand te hebben tegen wortelziekten zou Glen Mor een vrij vroege zomerframboos zijn, met goede scores op zowel vruchtkwaliteit, smaak als productie.

Ondanks het potentieel van Glen Mor, was het niet zeker of dit ras op bio-percelen in België zou mogen worden aangeplant. Door het gebruik van genetische merkers moest door James Hutton Limited verklaard worden dat deze merkers enkel voor selectiemethodes werden gebruikt en dat er niets aan het oorspronkelijke genoom van de plant werd aangepast. Na het ondertekenen en bezorgen van de nodige documenten werd het licht op groen gezet door de betrokken controle organisaties, waardoor Glen Mor op bio-percelen in België mag worden aangeplant. Let wel op, zolang het niet over biologisch plantgoed gaat moet er wel ontheffing of melding worden aangevraagd aan uw bio controle organisatie.

Op Proefcentrum Pamel werd dit ras alvast opgenomen in de proefplannen voor 2021. Al zal het voor de productie nog even wachten zijn tot in 2022, omdat het gebruikte uitgangsmateriaal pluggen zijn. Maar niet getreurd, ook tot dan zullen al onze ervaringen met dit nieuwe ras zeker ter sprake komen op onze jaarlijkse proefveldbezoeken.

Meer info?
Sam Neefs, Proefcentrum Pamel
sam.neefs@vlaamsbrabant.be
Tel. 054 32 08 46 

 

kleinfruit