/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - feb2014

Image


Wij informeren u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke praktijkinformatie voor biolandbouw? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Schade door preimineervlieg in 2013 alarmerend

De preimineervlieg Phytomyza gymnostoma wordt sedert de jaren ‘80 als plaaginsect van prei, ui- en lookgewassen gesignaleerd in verschillende Europese landen. In Vlaanderen werden de eerste aantastingen door preimineervlieg vermoedelijk vastgesteld in 2007 in amateurtuinen. De laatste jaren ondervinden ook preitelers ten zuiden van de Schelde schade. De oogstresultaten van prei, najaar 2013 maken duidelijk dat de plaag zich verder uitbreidt over heel Vlaanderen. Lees meer...


Rassenproef aardappelen biologische teelt 2013: Nieuwe rassen dienen zich aan

Rassenkeuze blijft het belangrijkste wapen tegen aardappelplaag in de biologische teelt. De voorbije jaren diende zich een eerste generatie resistente rassen aan. In 2013 kreeg Inagro opnieuw een aantal nieuwe plaagresistente rassen aangeboden voor de rassenproef biologische teelt. Lees meer...


Rassenproef biologische zomertarwe 2013: Laat en koud voorjaar staat goede opbrengst niet in de weg

Het voorbije jaar hebben een aantal Vlaamse molenaars uitdrukkelijk gevraagd naar Vlaamse biologische baktarwe. Hierdoor komt de teelt van biologische zomertarwe opnieuw in de belangstelling. Door een juiste rassenkeuze kan een goede kwaliteit geoogst worden. Lees meer...


Rassenproef prei late herfst biologische teelt 2013 Navajo brengt perspectief op bio

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. Enkele gangbare hybrides doen het ook goed onder biologische teeltomstandigheden. Kan de biologische Navajo aansluiting vinden? Lees meer...


Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer

Vlinderbloemigen vormen de stikstofmotor van de biologische landbouw. Enkele oudere biologische veebedrijven in Vlaanderen melden dat ze meer en meer moeite hebben om het klaverbestand in (blijvende) weides op peil te houden met dalende opbrengsten tot gevolg. Binnen een recent uitgeschreven CCBT-project wil Inagro ‘klavermoeheid’ en de mogelijke oorzaken hiervan in Vlaanderen in beeld krijgen. Hebt u één of meerdere percelen met (langdurige) grasklaver en ervaart u problemen bij herinzaai of instandhouden van klaver dan kan u zich aanmelden bij Annelies Beeckman. Lees meer...


Organische bemesting en MAP 4 doorheen de biologische kleinfruitsector

In 2011 zorgde de komst van MAP 4 voor heel wat bezorgdheid. Er leefden vele vraagtekens, of en hoe de verstrengde wetgeving kon worden gecombineerd met een goede gewasopbrengst en vruchtkwaliteit. In de biologische teelt van aardbeien, wat vaak nog een tweejarige of driejarige teelt is, is de grootste uitdaging om voldoende stikstof te voorzien zonder een te hoog nitraatresidu in het najaar. Lees meer...


Organische bemesting en MAP4 in de fruitteelt - Deel 1: Conference

Binnen MAP4 komen zowel de stikstofbemesting als de fosforbemesting meer onder druk te staan. Wat de biologische fruitteelt betreft zijn er 2 belangrijke knelpunten nl. de kennis van de stikstofreserve (o.a. reststikstof in het najaar) en de beperking van de fosforbemesting tegen 2018, waarbij men streeft naar een maximale bemesting van 55 E P2O5. Lees meer...


Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst

Ook aan de groentetelers legt MAP4 een aantal nieuwe normen en maatregelen inzake bemesting op. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ‘best practices’ in de gangbare teelt en zijn niet zondermeer toepasbaar in de biologische landbouw. Dit blijkt uit deze proefopzet die Inagro uitvoerde in biologische herfstprei. Lees meer...


Fijner afstemmen van bemesting bij biopaprika

Elke tuinder streeft ernaar zijn bemesting zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van het gewas. Dit lijkt eenvoudig, maar is niet altijd even evident. Zeker niet wanneer het gaat om een biologische teelt waarbij organisch bemest wordt. Organische meststoffen zijn niet onmiddellijk, maar slechts na mineralisatie opneembaar door de plant. Het mineralisatieproces wordt echter door tal van factoren beïnvloedt zoals bodemtemperatuur, bodemleven, vocht, ...
Lees meer...


Opvolging N-min in een bio fruitaanplanting met verschillende N-trappen

Binnen MAP4 komen zowel de stikstof- als de fosforbemesting meer onder druk te staan. Wat de biologische fruitteelt betreft zijn er 2 knelpunten nl. de kennis van de stikstofreserve (o.a. reststikstof in het najaar) en de beperking van de fosforbemesting tegen 2018, waarbij men streeft naar een maximale bemesting van 55 E P2O5. In het kader van het CCBT-project 'Opvolging N-min in biologische fruitaanplantingen' deed pcfruit een bemestingsproef bij Topaz met een 4-tal objecten. Lees meer...


Bestel nog snel uw bloemenmengsel!

Inagro coördineert ook dit jaar opnieuw een gezamenlijk aankoop van zaden van een eenjarig en meerjarig bloemenmengsel. Bestellen kan nog tot 25 februari bij Femke Temmerman of telefonisch op 051/27 32 51 . Geef naast de benodigde hoeveelheid zaad ook uw gegevens door voor facturatie. Lees meer...


En verder:


AGENDA

20 feb - CBGV themamiddag: Meer voer van eigen land

21 feb - Conferentie 'Voedsel Anders'

26 feb - Werkgroep BD-Vlaanderen: BD Winterconferentie

27 feb - Inagro: Haal meer uit je bedrijfseconomische boekhouding

27 feb - BioForum Vlaanderen: infoavond huisvesting konijnen

28 feb - Bilan de campagne TransBioFruit 2013

1 MRT - Studiedag aardbeien en kleinfruit

13 MRT - Introductie-avond Landwijzer: Leertraject bio & BD-landbouw

13 MRT - Steunpunt hoeveproducten: Test nu zelf de kwaliteit en houdbaarheid van je producten

20 MRT - Ekoseed-Forum in Polen

21 MRT - Inspiratiecursus Landwijzer: Ontmoeting met biolandbouw