/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Publicatie Biokennisberichten: samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland met cofinanciering

Sector: Akkerbouw - Fruit - Groenten - Pluimvee - RundveeThema: Bodembeheer - Bodemkwaliteit - Diervoeding - Fokkerij en genetica - Teelttechnieken en –systemenType: toegepastSoort: project
Titel Publicatie Biokennisberichten: samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland met cofinanciering
Korte samenvatting

Vlaanderen en Nederland werken samen rond het verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw.

Dankzij een subsidie van de Vlaamse Overheid was het mogelijk biokennisberichten te publiceren waarin zowel Nederlandse als Vlaamse onderzoeksresultaten aan bod komen. Doel was de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers te bevorderen en de gezamenlijke kennis optimaal te benutten.

De biokennisberichten zijn onderdeel van het communicatiemedium ‘bioKennis’. ‘bioKennis’ is een platform voor de verspreiding van praktijkkennis met betrekking tot biologische landbouw, dat zowel Vlaamse als Nederlandse onderzoeksresultaten verspreidt.

Volgende biokennisberichten werden gepubliceerd:

  • Pluimvee: ‘Opfok, een zaak van opfokker én leghennenhouder’
  • Pitfruit: ‘Oplossingen voor bodemmoeheid in de fruitteelt’
  • Melkvee: ‘Kruiden en mineralenvoorziening van melkvee’
  • Akkerbouw en vollegrondsgroente: ‘Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven’
  • Bodemvruchtbaarheid: ‘Naar een optimaal gebruik van biologische mest van kippen en geiten via compostering?’
  • ‘Compost levert complete bemesting’

  • ‘Wat is goede compost?’

  • ‘Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten’

  • ‘Zwavelvoorziening op biologische veebedrijven’

  • ‘Mengteelten graan met erwten of veldbonen’


De gedrukte kennisberichten werden per post verspreid naar de Vlaamse bioboeren.

Projectcoördinator CCBT - Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
info@ccbt.be
www.ccbt.be
+32 (0)9 381 86 86

Deelnemende onderzoeksinstellingen CCBT - Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
Uitvoerders/auteur
Samenwerking

Communication Services WUR

Contactpersoon Carmen Landuyt
Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
carmen.landuyt@ccbt.be
+32 (0)9 381 86 86
Financier ADLO (Vlaamse overheid)
Looptijd 2012-01-01 - 2014-12-31
Referenties
Bestanden
Opfok, een zaak van opfokker én leghennenhouder
files/Biokennisbericht_Pluimveevlees 12_LR_0.pdf (application/pdf - 1353kb)
Oplossingen voor bodemmoeheid in de fruitteelt
files/Biokennisbericht Fruit 3_LR_1.pdf (application/pdf - 1312kb)
Kruiden en mineralenvoorziening van melkvee
files/Zuivel en Rundveevlees 29 LR_0.pdf (application/pdf - 1389kb)
Naar een optimaal gebruik van biologische mest van kippen en geiten via compostering?
files/Bodemvruchtbaarheid 4_Website.pdf (application/pdf - 698kb)
Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven
files/Biokennisbericht_Akkerbouw en Vollegrondsgroente 38_LR_0.pdf (application/pdf - 1208kb)
Compost levert complete bemesting
files/Compost levert complete bemesting.pdf (application/pdf - 482kb)
Wat is goede compost?
files/Wat is goede compost.pdf (application/pdf - 377kb)
Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten
files/Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten.pdf (application/pdf - 471kb)
Zwavelvoorziening op biologische veebedrijven
files/Zwavelvoorziening op biologische veebedrijven.pdf (application/pdf - 414kb)
Mengteelten graan met erwten of veldbonen
files/Mengteelten graan met erwten of veldbonen.pdf (application/pdf - 332kb)