/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Infovergadering ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’

21 08 2018
Studieavond PCG naar aanleiding van de droogte

Bedrijfsbezoek Barver – Omgeschakelde bioteler

23 08 2018
Omgeschakelde bioteler Peter Bartels teelt voor het derde jaar biologische vruchtgroenten in verwarmde kas en nodigt jullie uit om een kijkje te komen nemen.

Samenwerken aan optimalisering van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biolandbouw

31 08 2018
2de focusgroep rond bemesting voor biologische veehouders

Machinedemo 'Stalknechten op het rundveebedrijf'

13 09 2018
Op donderdag 13 september organiseert het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met verschillende partners, haar tweejaarlijkse machinedemo. De machines die we tijdens deze demo zullen tonen, zijn de zogenaamde stalknechten, kleine toestellen die de arbeid van de veehouder lichter maken (mestschuif, voederschuif, melktaxi, strooi- en veegmachines, bekapbox …)

Proefveldbezoek innovatie teelten

14 09 2018
Proefveldbezoek PCG met focus op yacon en bataat.

Netwerkdag 'Techniek in bio tuinbouw'

18 09 2018
Derde editie van deze Netwerkdag waarop mechanisatie voor kleine en middelgrote tuinbouwbedrijven centraal staat.

Biobedrijfsnetwerk MELKVEE

19 09 2018
Bijeenkomst van de biologische melkveehouders.

Bedrijfsbezoek Noord-Frankrijk

24 09 2018
Sluit aan bij dag 1 van de studiereis naar Noord-Frankijk en bezoek een interessant biobedrijf met veel aandacht voor samenwerkingsverbanden.

Studiereis biolandbouw Noord-Frankrijk

24 09 2018
Ga mee op studiereis en ontdek enkele biobedrijven in regio Hauts-de-France!

Lanceringsevent INTERREG TRANSAE project

25 09 2018
Op dinsdag 25 september 2018 geven de projectpartners de officiële aftrap van het INTERREG project TRANSAE, dat inzet op agro-ecologische landbouwtechnieken.

Bedrijfsbezoeken Noord-Frankrijk

26 09 2018
Sluit een dagje aan bij de studiereis en bezoek enkele interessante biobedrijven in Noord-Frankrijk.

Salon Bio

26 09 2018

Franse biobeurs in Rennes.