/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Proefveldbezoek: Stand van zaken bio beschutte teelt

 
Op vrijdag 17 juli had het proefveldbezoek “Bio Beschutte teelten plaats”. De stand van zaken van de proeven werden toegelicht. Hieronder in een notendop de voorlopige resultaten.
 
De rassen- en onderstamproef komkommer 1ste teelt is ondertussen reeds afgelopen. De verschillende rassen waren geënt op de onderstam Azman (Rijk Zwaan); de verschillende onderstammen hadden als ras Carambole (Rijk Zwaan). Uit de proef, die opgeplant werd op 14/01/2015, bleek dat de rassen Carambole (Rijk Zwaan) en Proloog (Rijk Zwaan) goed scoorden in productie. Carambole bleek echter wel witziektegevoelig te zijn. El Toro (Van Den Berg Seeds) en Toploader (Vitalis) bleken minder te voldoen als vroege teelt. 
In de afdeling waar de proef plaatsvond is de druk van wortelknobbelaaltjes vrij hoog. De onderstam Ficifolia (Grow Group) en TRC 1401 (TRC) kwamen als betere onderstammen uit de proef, terwijl Nemafree (Grow Group) en Cucuos 1 (TRC) in deze proef minder scoorden.
Op dit ogenblik ligt er in diezelfde afdeling een witziekteproef in komkommer aan, met verschillende natuurlijke middelen. Sommigen van deze middelen zijn reeds goedgekeurd voor gebruik in de biologische teelt, voor andere moet nog gekeken worden naar (uitbreiding van) een erkenning. Op dit ogenblik is het te vroeg om over deze proef uitsluitsel te geven.
 
In de verwarmde kas is er eveneens een rassen- en onderstamproef aubergine opgenomen. De proef werd aangelegd op 12 februari 2015. Bij de verschillende rassen, met als onderstam Mao (Grow Group), komen Taurus (De Ruiter), Bartok (Vitalis) en Elisa (Hild) op dit moment goed uit de proef. HA 110180 (Uniseeds) blijft voorlopig achter in productie. 
Tijdens de onderstammenproef kon reeds opgemerkt worden dat Mao Nieuw (Grow Group) goed scoort; Javah (Takii) scoort voorlopig minder goed. 
 
In samenwerking met de onderzoeksinstellingen Ilvo en Inagro bekijkt het PCG of er mogelijkheden zijn in de biologische teelt om maaimeststoffen te gebruiken. Op het PCG ligt een bemestingsproef aan in tomaat, waarbij de maaimeststoffen voor de teelt werden ingewerkt. Dit najaar wordt dit ook in een korter lopende teelt zoals spinazie uitgeprobeerd.
 
In de tunnels staat een rassenproef coeur de boeuf tomaten. De rassen van verschillende vruchtgroenten in koepel zijn niet zomaar over te nemen van deze in verwarmde kas. Aangezien de mogelijkheden tot klimaatsturing in koepel veel geringer zijn, zijn resistente/minder gevoelige rassen des te belangrijker. Van de verschillende types tomaat, is coeur de boeuf het gevoeligst. Niet enkel voor Phytophthora, maar zeker ook voor Cladosporium dient de teler waakzaam te zijn. Biotelers vragen zich wel vaker af of tomatenplanten enten voor een tunnelteelt al dan niet interessant is. Binnen deze proef wordt eveneens de productie en kwaliteit vergeleken van geënte en ongeënte planten
 
Heb je vragen of wil je graag meer info over een bepaalde proef, neem dan contact op met Justine Dewitte.
 
Het volledige artikel met de resultaten van de rassenproeven lees je HIER.
 
Meer info?
Justine Dewitte
Tel: 09/381 86 82
E-mail: justine@pcgroenteteelt.be
 
 
 
beschutte teelt