/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Studiedag "Biologische mest is goud waard"

Wednesday, January 16, 2019 - 12:30 to 18:00
Op 16 januari 2019 brengen BioForum, ILVO en Inagro de laatste stand van zaken op het vlak van kwaliteit en werking van (biologische) dierlijke mest. Deze namiddag is bedoeld voor alle telers en veehouders die vinden dat het sluiten van kringlopen in de biologische landbouw belangrijk is en voor alle bioboeren die – ondanks huidige obstakels- verder constructief willen werken aan samenwerkingover de eigen bedrijfsgrenzen heen. De hele uitnodiging vind je hier. 
Locatie: 
ILVO Plant, Burgemeester Van Gansberghelaan 109 bus 1 te 9820 Merelbeke,
Organisator: 
BioForum Vlaanderen, Ilvo en Inagro
Website: 
Inschrijven kan via  www.bfvl.be/inschrijving_studiedagmest_16jan2019
Contactgegevens: