/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Studieavond: praktijkinformatie voor de vleesveehouder

Thursday, November 8, 2018 - 20:00 to 22:30

Dierengezondheid - Maagdarmwormen en leverbot, IBR- en BVD-bestrijdingsprogramma 

Maagdarmwormen kunnen vooral bij jonge runderen problemen veroorzaken. Tijdens hun eerste weideseizoen nemen deze dieren larven op en raken ze besmet. Door het ontbreken van immuniteit vertonen jonge dieren de ergste symptomen. Ook leverbot is gerelateerd aan grasland. De weideslak of poelslak is een tussengastheer van deze parasiet en wordt vaak aangetroffen op vochtige weiden. Een verminderde vleesproductie en afgekeurde levers in het slachthuis zijn mogelijke gevolgen van het niet onder controle hebben van deze parasiet.

In België streeft men naar een IBR- en BVD-vrije rundveestapel. In de huidige fase van het IBR-bestrijdingsprogramma is de doorgroei van I2-bedrijven naar een IBR-vrij (I3)-statuut een speerpunt. Ook zal op basis van een volledige screening IBR-dragerstatuten worden toegekend aan runderen die besmet zijn met het wildvirus om deze te kunnen afzonderen en op termijn te verwijderen. Om de veestapel vrij van BVD te krijgen en houden is het opsporen en opruimen van BVD-positieve dieren of dragers noodzakelijk. Er is immers geen behandeling tegen dit virus voorhanden. Preventief werken is dus de enige optie. Op deze avond verduidelijken de sprekers de aanpak van deze dierenziekten. 

  • Maagdarmwormen en leverbot: ziekte, preventie en behandeling – Koen De Bleecker (DGZ)
  • Laatste wijzigingen van IBR- en BVD-bestrijdingsprogramma – Stefaan Ribbens (DGZ)
 
Deelname
 
Iedereen is welkom! Deelname aan de studieavonden is GRATIS. Gelieve zich in te schrijven via sectoradvies@lv.vlaanderen.be met vermelding van “vleesvee” en de datum van de bij te wonen studieavond.
 
Meer info
 
Tel: +32 9 276 28 59 / +32 492 23 92 18 (Andries Colman)
Tel: +32 9 276 28 44 / +32 473 83 70 60 (Laurence Hubrecht)

 

Locatie: 

Odisee Campus Waas, Hospitaalstraat 23 in Sint-Niklaas