/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg

Oproep bij-gastvrije bio-boerderij

Op 17 januari start Landwijzer voor de 3e keer de jaarcursus "natuurlijk imkeren" op De Zonnekouter in Machelen bij Deinze. Zowel de theoretische lessen als het praktijkgedeelte zijn qua inhoud en vorm geoptimaliseerd op basis van de ervaringen uit de voorgaande cursussen. Momenteel wordt zelfs een nieuwe educatieve bijenhal op De Zonnekouter gebouwd.

Met deze cursus richten we ons vooral naar mensen die op of rond bestaande bio-bedrijven aan de slag willen met honingbijen & natuurlijk imkeren. Vaak willen bio-boeren zelf wel één of meerdere volken houden, maar meestal hebben ze het zo druk met de dagelijkse bedrijfsvoering dat ze er niet aan toe komen ermee te beginnen of hun volk(en) zelf te verzorgen.

Daarom roepen we zowel bio-boeren als consumenten op om elkaar hierin te ondersteunen: er zijn ongetwijfeld bio-boeren die honingbijen op hun bedrijf een plaats willen geven. En er zijn ook zeker consumenten die willen instaan voor de zorg daarvoor (in ruil voor een deel van de honing).

Bio-boeren en -boerinnen die wel iets zien in een dergelijke samenwerking, nodigen we daarom uit zich kenbaar te maken. We verspreiden deze oproep ook via Velt, Voedselteams en Wervel. Zo willen we beide partijen samen brengen.
Wie nog geen ervaring heeft met de natuurlijke imkerij kan de cursus volgen bij Landwijzer.

Bijzonder aan ons cursusaanbod tov andere cursussen natuurlijk imkeren is dat we heel concreet ingaan op de mogelijkheden om het drachtaanbod (bloeiende planten) op het bio-bedrijf uit te breiden en zo voldoende voedsel voor de bijen aan te bieden, wat in diverse landbouwgebieden in toenemende mate een probleem vormt.

Meer weten over de cursus ?
--> lees alles over de cursus op http://landwijzer.be/cursussen/natuurlijk-imkeren

Aanmelden als bij-gastvrije bio-boerderij ?
--> meld je aan via webmaster@landwijzer.be

biodiversiteit